OVER ONS

ALLE NIVEAUS


Badminton is altijd fun, of het nu supersnel gaat in een competitiewedstrijd, of wat rustiger aan met op tijd een babbeltje en een adempauze.

In onze badmintonclub vind je altijd je plaats en speelkansen.


Er spelen jaarlijks meerdere teams in de provinciale en (soms) vlaamse competitiereeksen.

JEUGD


We voorzien in trainingen waarbij we de jongste spelers vanaf ongeveer 7 jaar op een speelse manier leren badmintonnen.


Voor de +12-jarigen hebben we naast badmintontechnieken ook meer aandacht voor fysieke conditie, wedstrijdsituaties en sportief gedrag.


En ook het sociale aspect van sporten vinden we belangrijk. We doen ons best om iedereen met iedereen te laten spelen.

LAAGDREMPELIG


Kom als nieuweling vrijblijvend 3 keer proberen en beslis dan of je wenst aan te sluiten. Je hebt enkel sportieve kledij, een racket en shuttles nodig! (shuttles verkrijgbaar tijdens speelmomenten)


We trachten als VZW het lidgeld democratisch te houden. Het lidgeld omvat trouwens ook verzekering voor gebeurlijke sportongevallen.

Onze club


September 1979, de geboorte van Badmintonclub Lenig & Gezwind, als onderdeel van een sportvereniging met nog een turnafdeling.

Fred Dierckx draagt de titel van “badmintonverantwoordelijke L&G”.


Op 4 velden wordt geprobeerd mensen warm te krijgen voor het badmintonspel, en dat lukt vrij aardig. 

Door het groeiende ledenaantal is het opboksen tegen het grootse Turnhoutse volleybal (op dat moment een
nationale topper) om speeluren in de sporthal te bekomen. Na veelvuldig aandringen worden  er 2 extra velden
bijgeplaatst. Maar de honger is niet gestild. De 6 velden zitten al snel overvol. 


Nog velden bijplaatsen was geen optie.  Een Turnhouts compromis wordt gesmeed: Elke speelavond mogen er
extra velden afgelijnd worden met schilderstape, maar die moeten wel onmiddellijk na het spelen verwijderd
worden (waargebeurd!). Nadat blijkt dat bij het verwijderen van de tape ook de verf mee van de sportvloer gehaald
wordt, worden 4 extra velden geïnstalleerd in de totale opstelling van 10 velden zoals ze vandaag nog bestaan.


Het seizoen 1990-1991 betekent de start van de jeugdwerking.  Onder impuls van trainer Ludwig Anthonis wordt op
woensdagavond jeugdtraining gegeven. De minimumleeftijd voor deelname was 10 jaar, maar daar moest jaar na
jaar op teruggekomen worden, om uiteindelijk reeds 7-jarigen in te wijden in het badminton.
Er werden initiatieven
gestart zoals de jeugd-ouderontmoetingen, het jeugdtornooi en avondtornooi, de kwissen, de bbq’s. Helaas afgebouwd
door omstandigheden, en voorlopig niet opnieuw mogelijk door het ontbreken van een kantine aan de sporthal.

 

In 1994 kennen we een nieuwe voorzitter, Marc Verheyen, die zich tegelijkertijd schoolde tot trainer.

Rond de eeuwwisseling, op 1 mei 2000, wordt de club onafhankelijk van Lenig & Gezwind onder de naam Turnhout
Badmintonclub vzw, met voorzitter Johan 'De Président' Gorremans aan het roer.

Vandaag de dag is Robbe Verachtert voorzitter van de club. De jeugdwerking en competities blijven goed draaien, en de groeiende groep recreanten wordt steeds belangrijker voor de club.


Onze badmintonclub blijft in beweging. Met telkens weer nieuwe uitdagingen zoals het Coronavirus en de nieuwe sporthal in verre aantocht moet voortdurend gebouwd en gesleuteld worden aan de toekomst van de club. In dat sleutelwerk staat 1 ding centraal: Samen onze favoriete sport beleven in een fijne omgeving. Tot snel op het veld!


HET BESTUUR

Lid dagelijks bestuur

Voorzitter

Ledenadministratie

Ziekenfondspremie

JOHAN

Lid dagelijks bestuur

Penningmeester

Subsidies

Afgevaardigde Turnhoutse Sportraad

DRIES

Bestuurder

Competitieverantwoordelijke

PBA & Badminton Vlaanderen


HANS

Lid dagelijks bestuur

Secretaris

Verenigingsstatuten

Clubkledij - verkoop Shuttles

Zaalbeheer

PIETER

Bestuurder

Verantwoordelijke jeugdwerking


DEONTOLOGISCHE CODE

DEONTOLOGISCHE CODE TURNHOUT BADMINTONCLUB

  • Elk aangesloten lid wil op een kwaliteitsvolle, betaalbare, aangename en gezonde manier kunnen sporten en bewegen. Dit kan enkel in een context waar aandacht wordt besteed aan fundamentele ethische normen en waarden zoals respect en verdraagzaamheid.


  • Toon respect voor de trainer(s) en begeleider(s) maar ook voor de medespeler(s) en/of medespeelster(s). Kom naar de club om samen plezier te maken en niet om u af te reageren. Pesten, racisme, discriminatie, agressie in woorden of daden, intimidatie en fysiek geweld worden niet geduld.


  • Training jeugd: regelmatig en op tijd aanwezig zijn. Vraag uitleg aan de trainer als iets niet begrepen wordt. Materiaal wordt opgesteld en afgebroken door de leden/trainers.


  • Speelgelegenheid volwassenen: opstellen en afbreken van materiaal gebeurt door de leden. Na afloop van wedstrijd en geven van “vuistje” i.v.m. de sportiviteit, wordt het veld verlaten zodat anderen ook de kans krijgen om te spelen. Men blijft NIET op het veld staan. Enkelwedstrijden worden in principe pas gespeeld vanaf 22:00 uur tenzij voordien velden genoeg beschikbaar zijn.


  • Competitie/Wedstrijd: onsportiviteit van een ander mag nooit een reden zijn om zelf onsportief te zijn. Geef elkaar na afloop van de wedstrijd een “vuistje” (vóór Corona was dat een hand shake). Behandel de tegenstrever zoals uzelf behandeld wilt worden. Respecteer de spelregels.


  • Ouders: wees bewust van uw voorbeeldfunctie en moedig uw kind altijd aan op een positieve manier.


  • Bestuurders: dienen niet enkel te luisteren naar elkaar maar ook naar de leden, de ouders en trainers zodat een brede kijk op een positieve manier bewerkstelligd wordt in de club.


  • Trainers/Lesgevers: trainingen aangepast aan de leeftijd. Werk met duidelijke afspraken en routine en volg bijscholing. Laat het spelplezier primeren op het resultaat van de sporters.


  • Grensoverschrijdend gedrag: iedereen in de sport moet zich veilig voelen. Als het gebeurt, blijf er niet mee rondlopen! Signaleer het en praat erover met iemand die uw vertrouwen geniet. Dit soort gedrag kan enkele vormen aannemen: seksueel, pesten, bedreigen, discrimineren, mishandelen en beleden. GEEN VAN ALLE HOREN THUIS IN EEN CLUB!


CONTACTEER ONS

Laat hier uw bericht achter. Indien nodig antwoorden wij u zo snel mogelijk.

 
 
 
 

TEGEMOETKOMING ZIEKENFONDS

Het ziekenfonds betaalt jaarlijks een deel van het lidgeld terug.

Bezorg ons het ingevulde formulier van jouw ziekenfonds, zodat wij het kunnen afstempelen.

Daarna bezorg je dit aan jouw ziekenfonds.

Formulier CM

Formulier DE VOORZORG

Formulier OZ

PRAKTISCH